Djur, natur & miljö

Elisabeth och Patrik berättar om deras strategi kring bete och betesplanering. Anders Råsberg redogör för vilka slags stängsel det finns och om lagar och förordningar. Fredrik Alvarsson bygger och visar oss hur ett stängsel kan se ut.
Kostnad: Endast mat till självkostnadspris. Välkommen till en intressant och givande kursdag. Kursen genomförs i samarbete med Jönköpings läns Fåravelförening.