Historia & Konsthistoria

Kursen tar upp kvinnor som levt spännande liv och satt stora avtryck i historien. Exempel på kvinnor vi kan jobba med: Rosa Parks, Emmeline Pankhurst, Marie Curie, Gertrude Ederle m.fl.

OBS! Nytt startdatum!

Ledare: Lena Eliasson lärare och litteraturvetare