Flyttfåglar

Flyttfåglar

Djur, natur & miljö

Fåglar finns alla årstider och i början på hösten är de som flest i vårt nordliga land. Förutom alla ungfåglar som tillkommit under sommaren är det mängder av flyttande arter som annars aldrig visar sig. Under resan mot södern har de inte lika bråttom som under våren hektiska tid utan rastar med större ro. Höstens fågelkurs kommer fokusera på flyttfåglar. Vi ägnar de inledande träffarna på att höra om detta världsomfattande fenomen. Tre träffar tar vi oss under tidiga mornar ut i terrängen för att se sträckande och rastande arter. Södra Vätterbygden utgör en strategisk ledlinje för flyttfåglar som annars kustbundna arter följer och nyttjar som rastplats mellan väst- och ostkusten.
Välkommen att lära dig mer om våra bevingade vänner!


BRA ATT VETA;
Vi träffas både kvällar och helger. Förta tillfället är inne med teori. . Uteträff planerad första helgen i september. Därefter två veckors uppehåll till nästa inneträff. Övriga ute följer i slutet av september och början av oktober.

LEDARE;
Tomas Fasth