Funktionsnedsättning

Är du förälder till ett barn med särskilda behov eller funktionsvariation?
Att vara förälder till barn med någon form av funktionsnedsättning, kan vara ett helt annat
föräldraskap jämfört med ett ”vanligt” föräldraskap, vilket många gånger ställer höga krav på alla
familjemedlemmar.
När man kommer i kontakt med andra föräldrar som befinner sig i samma livssituation känns det
ofta värdefullt och innebär att man upplever sig mindre ensam.
Tillsammans med andra föräldrar kan man hitta ny kraft som gör att man orkar kämpa vidare.

Välkommen att delta i en grupp i Sävsjö kommun!
Vi samtalar och delar erfarenheter och ger råd och tips till varandra.

Ledare: Cecilia Berggren, behandlingspedagog, inriktning NPF

Start: september, datum meddelas senare.

Tid: 17.30-19.00

Plats: Studieförbundet Vuxenskolan Köpmangatan 5, Sävsjö

Vi bjuder på enkel fika!

eller till anhörigsamordnare sara.fransen@savsjo.se
madeleine.sjostrand@sv.se tfn: 0704-31 39 18

Föräldragruppen är kostnadsfri och anordnas av Sävsjö kommuns anhörigstöd i samarbete med
Studieförbundet Vuxenskolan.