Transport

Förarintyg för fritidsbåt är ett intyg om att innehavaren vid prövning visat sig ha tillräckliga teoretiska kunskaper om att föra fritidsbåt i svenska farvatten i dagsljus och goda siktförhållanden på resor inomskärs samt hur man visar gott sjömanskap.

Kursplanen följer de teoripass som finns i studiematerialet.
Sjökortet
Sjömärken och Sjövägmärken
Navigation
Säkerhet, sjömanskap och sjukvård
Miljö
Väder och vattenstånd
Sjövägsregler, Sjölagen, Straffbestämmelser

TEORIPROV:
Efter avslutad kurs anordnas en examination/förarintygsprov inför förhörsförrättare godkänd av Nämnden För Båtlivsutbildning (NFB). Kostnad för examination 625 kr och intygsbok 65 kr tillkommer som betalas direkt till förhörsförättaren.

STUDIEMATERIAL
Kurs & Bäring 16:e uppl, Övningsbok Öst, Övningssjökort Öst 616, Passare, modern Transportör och Nautisk linjal, diverse broschyrer samt tygväska.
Material beställs av SV och erhålls vid första träffen (kostnad ca 635 kr, ev fraktkostnad kan tillkomma). Meddela vid anmälan om du redan har materialet.

UPPLÄGG
Vi träffas fysiskt varje vecka och bestämmer tillsammans i gruppen om vi vill göra uppehåll vid sport- och påsklov.

ÖVRIGT
Nya krav på förarbevis för vattenskoter.
Från 1 maj 2022 behöver du ha ett förarbevis för att få köra en vattenskoter. Det gäller också om du vill hyra en vattenskoter.
Har du förarintyg för fritidsbåt så kan du innan den 1 maj 2022 mot en avgift på 300 kr till Transportstyrelsen ansöka om att få ett förarbevis för vattenskoter.

Tips: De flesta försäkringsbolag ger rabatt på båtförsäkringen om du har Förarintyg.

FRÅGOR?
Kursledare Urban Petersson, 070-584 90 16, urban.petersson@telia.com
eller Mia Undfors, verksamhetsutvecklare, 070-431 39 24, mia.undfors@sv.se