Transport

Stor eller liten båt. För en säker och rolig båtfärd på sjön och inomskärs är det bra med vissa grundläggande kunskaper.
Kursen ger grunderna i navigation, sjövägsregler, säkerhet till sjöss, sjöväder och sjömanskap. Efter avslutad kurs anordnas prov för förarintyg, som är ett första steg mot vidareutbildning till kustskepparintyg, vilket krävs för större båtar och om du vill hyra en båt.

Kursen är förlagd på kommande lördagar


Pris 1995 kr + kurslitteratur och bestick ca 675 kr

Ovanstående info är hämtat från nämnden för båtlivsutbildningen som varit i samråd med Länsstyrelsen.
Man hittar mer uppgifter på: båtlivsutbildning.se

Anmälan eller frågor:
sv.se/tranas, 0140-163 04 eller till Bodil Nordgren bodil.nordgren@sv.se 0704-313928