Transport

Med ett förarintyg (båtkörkort) visar du att du har grundläggande kunskaper och förmåga att framföra en fritidsbåt (upp till 12 x 4 meter) inomskärs och i kustnära vatten.

Kursplan:
Sjökortet
Utmärkning
Väjningsregler
Navigering
Kompassen
Miljö & Människor
Förtöjning
Sjösäkerhet

TEORIPROV:
Efter avslutad kurs anordnas en examination/förarintygsprov inför förhörsförrättare godkänd av Nämnden För Båtlivsutbildning (NFB). Examinationsavgift ingår ej i kursavgiften, utan tillkommer med 500 kronor + 50 kronor för Intygsbok. Du ska ha fyllt 12 år för att få skriva provet.
Prel datum för examination är sön 6/12 i Nässjö.

MATERIAL
Sjökort 616, transportör, passare och linjal kan köpas av kursledaren.
Grundbok och övningsbok Navigering och Sjömanskap beställs via SV och erhålls vid kursstart (kostnad ca 500 kr faktureras i efterhand).

BRA ATT VETA
Vi träffas fysiskt första gången kl 10.00-17.00 i Nässjö, därefter sker resterande fem träffar á tre studietimmar på distans varannan söndag. Ni bestämmer tid tillsammans.
Vid träffen i Nässjö görs uppehåll för lunch. Det finns restauranger i närheten eller om du vill ta med egen matlåda.
Vi bjuder på för- och eftermiddagskaffe.

Träff två på distans: sön 27/9 13.00-15.00

Tips: De flesta försäkringsbolag ger rabatt på båtförsäkringen om du har Förarintyg. Intyget stämplas i din intygsbok från NFB (Nämnden för båtlivsutbildning) efter godkänt prov, vilka anordnas efter varje kurs.

LEDARE
Petter Magnusson har arbetat i folkbildningen sedan 2001 med kurserna förarintyget och kustskepparen. Han har även kurser i Sjöväder med färdplanering. Han är auktoriserad förhörsförrättare av Nämnden för båtlivsutbildning. Han är reservofficer och fick sin grundutbildning i flygvapnet. Fritidsbåten finns i Kalmarsund.

FRÅGOR?
Angående upplägg och innehåll, kontakta kursledare Petter Magnusson, tel 070-491 5211, hartman352@hotmail.se
Övriga frågor,kontakta Mia Undfors, verksamhetsutvecklare, 0380-57 56 04, mia.undfors@sv.se