Transport

INNEHÅLL;
Stor eller liten båt. För en säker och rolig båtfärd på sjön och inomskärs är det bra med vissa grundläggande kunskaper. Kursen ger grunderna i navigation, sjövägsregler, säkerhet till sjöss, sjöväder och sjömanskap. Efter avslutad kurs anordnas prov för förarintyg, som är ett första steg mot vidareutbildning till kustskepparintyg, vilket krävs för större båtar och om du vill hyra en båt. Kostnader för material Kursmaterial och examination tillkommer.

MATERIAL;
Du beställer själv ditt material på tex https://bryggboden.se/sv/
Vi använder boken Fritidsskepparen - 368 kr
Bestickpaketet Modern - 207 kr
Frakt tillkommer
Beställ inte ditt material förrän du vet att kursen ska starta.

BRA ATT VETA;
Kostnader som tillkommer: Kursmaterial, 612 kr (inkl frakt) och examination, 500 kr
Rekommenderad minimiålder 16 år; (ev. kan yngre delta tillsammans med vårdnadshavare).

LEDARE;
Björn Sterner
Björn är lärare i matematik och naturvetenskapliga ämnen och har lång och mångsidig erfarenhet av båtliv, främst segling. Han är starkt förankrad i idrottsrörelsen och driver just nu ett ungdomsutvecklingsprojekt i Gränna Båtklubb, parallellt med ett stort engagemang inom seglingen, både lokalt, nationellt och internationellt. Björn hjälper gärna till att utveckla båtlivet och seglingen i södra Vättern. Där passar kursen förarintyg utmärkt in med sin del i det hela. Björn samarbetar med en mycket bra förhörsförrättare från Nämnden För Båtlivsutbildning, vilken sköter examinationen efter avslutad kurs.