Transport

Förarintyg för fritidsbåt är ett intyg om att innehavaren vid prövning visat sig ha tillräckliga teoretiska kunskaper om att föra fritidsbåt i svenska farvatten i dagsljus och goda siktförhållanden på resor inomskärs samt hur man visar gott sjömanskap.

Kursplanen följer de teoripass som finns i studiematerialet.
Sjökortet
Sjömärken och Sjövägmärken
Navigation
Säkerhet, sjömanskap och sjukvård
Miljö
Väder och vattenstånd
Sjövägsregler, Sjölagen, Straffbestämmelser

TEORIPROV:
Efter avslutad kurs anordnas en examination/förarintygsprov inför förhörsförrättare godkänd av Nämnden För Båtlivsutbildning (NFB). Kostnad för examination 625 kr och intygsbok 65 kr tillkommer som betalas direkt till förhörsförättaren.

STUDIEMATERIAL
Kurs & Bäring 16:e uppl, Övningsbok Öst, Övningssjökort Öst 616, Passare, modern Transportör och Nautisk linjal diverse broschyrer samt tygväska.
Material beställs av SV och erhålls vid första träffen. Kostnaden ca 635 kr tillkommer på fakturan.

BRA ATT VETA
Observera nytt startdatum. Vi träffas fysiskt vid första träffen sön 14/11 14.00-17.00 samt vid examination, resterande träffar sker på distans via Teams. Vi bestämmer veckodag och tid gemensamt för de digitala träffarna samt om ev uppehåll över jul- och nyårshelgen.

Tips: De flesta försäkringsbolag ger rabatt på båtförsäkringen om du har Förarintyg.

FRÅGOR?
Kursledare Urban Petersson, 070-584 90 16, urban.petersson@telia.com
eller Mia Undfors, verksamhetsutvecklare, 070-431 39 24, mia.undfors@sv.se