Djur, natur & miljö

Föredrag om Solenergi med Energirådgivare Henric Davidsson

INNEHÅLL
Många privatpersoner har sett vinsterna i att nyttja solenergi då det bland annat ger en bra avkastning i form av minskade energikostnader för den elektricitet som fastigheterna använder.
Men hur fungerar egentligen solenergi i praktiken och vilka kända för- och nackdelar finns det?
Solenergin kommer från solens bestrålning och är helt gratis att ta emot och använda för att producera elektricitet eller värme. Solens strålar belyser jordens yta med cirka 1 kW per timme och kvadratmeter. Med hjälp av solceller eller solfångare kan man fånga upp denna förnybara energikälla och nyttja den i sin fastighet.

FÖREDRAGSHÅLLARE
Henric Davidsson Energirådgivare Värnamo Kommun

BRA ATT VETA
Föredraget hålls i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler på Götavägen

TID: 18,00-20,00

AVGIFT: Gratis!

FRÅGOR?
Kontakta Studieförbundet Vuxenskolan: tel: 070/4313931 eller e-post: anette.bergkvist@sv.se