Trädgård, hus och hem

Kom till ett föredrag där du får veta mer om hur färg och form kan skapa välmående. Det kommer till största delen handla om de två asiatiska lärorna Wabi sabi och Feng shui och hur man skapar harmoni i såväl hem som samhälle. Wabi sabi är en japansk världsåskådning som börjar slå igenom här i väst gällande inredning då det handlar om att uppskatta asymmetri och det anspråkslösa medan den kinesiska filosofin Feng Shui handlar om att balansera energier.
Föreläsare; Kerstin Lundbom