Funktionsnedsättning

Gunilla Gerland går igenom symtomen vid autism på ett sätt som ger ökad insikt i hur det påverkar individen. Hon ger tips på hur vi kan tänka och arbeta för att personer med autism ska få möjlighet att utvecklas. Gunilla Gerland har lång erfarenhet av att arbeta tvärfackligt med autism och Aspergers syndrom. Gunilla diagnostiserades själv med Aspergers som 29-åring.

Denna sida gäller endast anmälan för privatpersoner. Företag/kommuner anmäler sig här!

Läs mer här om vår föreläsningsserie Människa i fokus!

Värdorganisation: Autism & Aspergerförbundet

På grund av Covid-19 har vi fått flytta fram Gunillas föreläsning. Nytt datum är inte fastställt. Du som är anmäld har kvar din plats och meddelas så fort vi har ett datum. I nuläget är föreläsningen fullsatt, men du kan anmäla dig som reserv. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss: lovisa.jansson@sv.se eller madeleine.sjostrand@sv.se