Djur, natur & miljö, Trädgård, hus och hem

Föreläsare Eva Ekenberg visar bilder och ger en kort introduktion till permakultur som odlingsform, men även som modell för en hållbar livsstil med naturens ekosystem som förebild. Permakultur utgår från olika designprinciper. Begreppet bygger på samarbete med naturen, omsorg om människorna och omsorg om jorden. Det innebär bland annat att sluta kretslopp och skapa miljöer som bygger på ett ömsesidigt, positivt beroende - dvs. att arbeta med naturen - inte emot den.

BRA ATT VETA
Vi träffas i ett digitalt mötesrum via zoom. Länken till mötet kommer med kallelsen.
Vill du delta på föreläsningen men känner dig osäker på om du klarar av det digitala, ringer du oss så hjälper vi dig! Det finns också möjlighet att sitta i våra lokaler och delta digitalt, så du får hjälp att låna dator samt att koppla upp dig.
Föreläsningen är ca 45-60 min lång efter det så finns möjlighet att ställa frågor.

LEDARE
Eva Ekenberg, mångårig husbehovsodlare med ekologisk inriktning, har lett kurser inom odling hos oss under flera år. Hennes kurser är alltid fullbokade och hon är en mycket omtyckt ledare.

ANMÄLNINGSVILLKOR
För fullständiga anmälningsvillkor hänvisas till www.sv.se
Alla kursstarter är preliminära. Du får en kallelse till kursen med definitivt startdatum cirka en vecka innan kursstart. Har du uppgett en mejladress skickas kallelsen/fakturan på mejl, annars kommer den med vanlig post.

FRÅGOR?
Kontakta:
Verksamhetsutvecklare Cecilia Liljeblad 0381-155 50
cecilia.liljeblad@sv.se