Hälsa & välbefinnande

Kom till ett föredrag där du får veta mer om hur färg och form kan skapa välmående.
Det kommer främst handla om de två asiatiska lärorna Wabi sabi och Feng shui
och hur man skapar harmoni såväl i det egna livet som i hem och samhälle.


Kontakt och frågor: Bodil Nordgren, verksamhetsutvecklare 0704-313928 eller bodil.nordgren@sv.se