Pedagogik

Här får ni som förening kunskap och styrka i att agera, fungera smidigt, arbeta effektivt samt få ut ert budskap på ett bra sätt. Även du som enskild medlem i en förening eller bara för din egen skull kan ha nytta av de här kunskaperna. Vi lär oss mer om hur det är att sitta i en styrelse och vad olika ansvar innebär.

Frågor?
Kontakta: Marie Hammarin, verksamhetsutvecklare, 0380-57 56 03, marie.hammarin@sv.se