Historia & Konsthistoria


Utifrån sin bok Fröknarnas tid - två borgarhem från historicismens tidevarv berättar Sophia Rasmussen om 1800-talets borgerliga livsstil och reflekterar kring hur många av dåtidens normer och föreställningar kring familj och boende har överlevt fram till idag.

Fri entre och ingen föranmälan krävs.