Språk

Målet är att kunna förstå och använda enkla ord och fraser och klara olika vardagssituationer som t ex att presentera sig, fråga efter vägen, beställa mat m m. Samtidigt är det meningen att man ska få inblick i kulturen och samhällslivet i den franska språksfären.

Kerstin Hägerström har undervisat i gymnasieskolan och har behörighet i franska, svenska och engelska samt haft kvällskurser i franska. Kerstin har bott och studerat i Frankrike och har under lång tid arbetat som översättare av bl a franska texter.

OBS: Kostnad för kursmaterial kan tillkomma

Kursen startar vid minst 8 deltagare