Språk


Vi läser fransk litteratur och diskuterar det vi läst efter bästa förmåga, samtalar om aktuella händelser, film, musik och konst samt vad om vad som spontant dyker upp och intresserar oss.
Alltefter behov ges praktiska övningar i språkriktighet.

FÖRKUNSKAPER
Den här kursen är för dig, som har så pass goda förkunskaper att du klarar av att föra ett enklare samtal, ställa frågor och besvara frågor samt har ett någorlunda gott ordförråd för att delta i och vara aktiv i muntliga aktiviteter.

LEDARE
Annelie Fräjdin är pensionerad gymnasielärare och lärarutbildare i franska (Karlstad universitet) .

FRÅGOR?
Kontakta: Cecilia Liljeblad, Verksamhetsutvecklare, 0381-155 50
cecilia.liljeblad@sv.se