Historia & Konsthistoria

Anders Råsberg föreläser kring dagboksanteckningar från verksamheten med lantbruk och pensionatrörelse på Bunnström Södergård.

BRA ATT VETA
• Fri parkering på torget som är i anslutning till lokalen.
• Vi skickar kallelse/faktura inför föreläsningen via e-post.
• Vi förbehåller oss rätten att ställa in/flytta fram kursen om vi inte får tillräckligt med anmälda deltagare
• Anmälan är bindande
• Vi håller avstånd

FRÅGOR?
Kontakta Anna Henningsson, verksamhetsutvecklare,
Anna.henningsson@sv.se
eller ring 036-19 00 40