Hantverk & konst

Låt dig inspireras till ett lustfullt och fritt broderi. Kursen passar både för dig som är nybörjare och dig som har broderat tidigare.

BRA ATT VETA;
Vi träffas följande datum;
10/2, 24/2, 9/3, 23/3 och 20/4 samt ytterligare ett datum som vi gemensamt bestämmer.

OBS! Framskjuten start pga lokalproblem.


LEDARE;
Boel Östlund
Lustbrodös som finner glädje och tillfredsställelse i det fria broderiets möjligheter.