Hälsa & välbefinnande

Välkommen till SV:s frukostmöte
Till detta frukostmöte har vi bjudit in Jöran Kjellberg från Brottsofferjouren på Höglandet. Han
kommer att berätta om Brottsofferjourens uppdrag och den hjälp som finns att få.
Det är känslomässigt jobbigt att ha blivit utsatt för ett brott och man kan behöva stöd kring
det, men man kan också behöva någon som finns med som ett vittnesstöd vid rättegång.
Jöran kommer också att berätta om Brottsofferjourens nya verksamhet "Stödcentrum för unga
brottsoffer på Höglandet".
Brottsofferjourens verksamhet är viktig att känna till för dig som möter människor, både
privat eller i ditt yrke.

Kostnad föreläsning inklusive frukost: 100 kronor. Betalas på plats via swish eller via faktura.

Frågor?
Kontakta Lovisa Jansson lovisa.jansson@sv.se 070-431 39 08 eller Madeleine Svärd madeleine.svard@sv.se 070-431 39 36