Välkommen till frukostmöte!

I en serie frukostmöten lyfter vi temat psykisk ohälsa. Den psykiska ohälsan ökar och vi
vill försöka belysa orsakerna till varför. Vi vill öppna upp till samtal som ökar förståelsen kring
detta ämne.

Vid första tillfället kommer personal från Vetlanda Vårdcentral som berättar om sin verksamhet i
det psykosociala teamet.
-Vem kan söka hjälp?
-Hur kommer man i kontakt med teamet?
-Vad kan man få för hjälp?
Vi vänder oss till alla som berörs av detta ämne, både privatpersoner och personal.


Tid & plats: tisdag 13/11 kl. 8.00-9.30 SV, Stationsgatan 5D, Vetlanda.

Kostnad föreläsning inklusive frukost: 100 kronor. Betalas på plats via swish eller via faktura.

Anmälan: Mejla till camilla.karlsson@sv.se, senast torsdag 8/11. Ange eventuell specialkost