Musik, teater

Denna kurs vänder sig till dig som vill lära dig högerhandsteknik, vi kommer gå igenom attackspel, markeringsspel och pickingteknik.
Kursen vänder sig till dig som redan behärskar ackord och spelar gitarr .

Ledare;
Gustav Moreau