Musik, teater

En kurs för er som vill lära er spela gitarr!
Här får du möjligheten att lära dig grunderna i akustisk gitarr så att
du sedan kan kompa dig själv eller andra. Från 15 år.
On 13/2 17:00-18:30
5 ggr/595


LEDARE: Gustav Moreau