Hantverk & konst

Vi använder s k falsk metallteknik för att skapa en personlig tavla. Det går till så att man fäster olika föremål och papper i olika material på en tavelduk, som man sedan klär in med metalltejp och färgar med akrylfärg.

Ta gärna med om du har något särskilt personligt föremål som du vill ha med på din tavla.

BRA ATT VETA
Allt material ingår i materialavgiften 50 kr.
Ha oömma kläder.

ANMÄLAN AV DELTAGARE UNDER 18 år
Enligt svensk konsumentlagstiftning ska man vara 18 år för att anmälda sig till arrangemang på sv.se.
Fyll därför i målsmans personnummer och uppge sedan barnets fullständiga barn och personnummer i meddelandefältet.
SV behöver barnets fullständiga personnummer för att kunna bedriva folkbildningsverksamhet i Sverige.
Läs mer om Studieförbundet Vuxenskolans integritetspolicy och GDPR på vår hemsida www.sv.se/dataskydd

FRÅGOR?
Kontakta Mia Undfors, verksamhetsutvecklare, 0380-57 56 04, mia.undfors@sv.se