Hantverk & konst

Vi använder s k falsk metallteknik för att skapa en personlig tavla. Det går till så att man fäster olika föremål och papper i olika material på en tavelduk, som man sedan klär in med metalltejp och färgar med akrylfärg.

BRA ATT VETA
Ha oömma kläder.
Allt material ingår i avgiften 170 kr.

ANMÄLAN AV DELTAGARE UNDER 18 år
Enligt svensk konsumentlagstiftning ska man vara 18 år för att anmälda sig till arrangemang på sv.se.
Fyll därför i målsmans personnummer och uppge sedan barnets fullständiga barn och personnummer i meddelandefältet.
SV behöver barnets fullständiga personnummer för att kunna bedriva folkbildningsverksamhet i Sverige.
Läs mer om Studieförbundet Vuxenskolans integritetspolicy och GDPR på vår hemsida www.sv.se/dataskydd

FRÅGOR?
Kontakta Mia Undfors, verksamhetsutvecklare, 0380-57 56 04, mia.undfors@sv.se