Historia & Konsthistoria

Är du intresserad av att vara med att hjälpa till med att uppdatera boken "Grunder att minnas" om torpen i Lommaryd socken? Nu söker Föreningen Hembygden Lommaryd deltagare som vill hjälpa till eller kanske vet något om dessa. Finns det intresse kommer vi ses några gånger och hjälpas åt med detta arbete.

Boken som är skriven av G.A Engström innehåller noteringar i berättande form om torp och torpare i Lommaryds socken. Det finns också en rad kapitel om livet i socknen under torpens tid.FRÅGOR
Vid frågor, kontakta Lar Göran Lindahl Föreningen Hembygden Lommaryd på telefon 0140-221 67
eller Anita Bjerkander 0140-221 20