Media & kommunikation

Vill du skriva en självbiografi och berätta om hur ditt liv vände? Vill du förmedla hopp? Är du kvinna? Då kan denna skrivarkurs vara något för dig. Oavsett om du redan är en bit på väg i ditt skrivande eller om du inte alls har kommit igång, har du stor nytta av denna skrivarkurs: Berätta om hur ditt liv vände - förmedla hopp.

LEDARE
Veronica Grönte - Nyskapande pedagog inom kreativt skrivande.
Sedan 1997 har Veronica Grönte inbjudit till skrivarkurser för olika målgrupper. Hon var först ut med att designa grafer och scheman för att underlätta arbetet med berättelsens röda tråd och de skrivmallar som hon konstruerat hjälper författaren att förstå hur läsaren blir fängslad. Genom kortfilmsanalyser bygger Veronica upp förståelsen för hur den spännande berättelsen skapas och under hennes grundkurser får varje deltagare utforma en grovplanering av sin story. Veronica Gröntes metodik är idag mer aktuell än någonsin och finns dokumenterad i skrivhandledningen Pennvässaren, Studentlitteratur 2002.

BRA ATT VETA
Kursen är 30/10-3/11. Anmäl dig före 30/9 och spara 1.000, därefter 6.900 kr. Kostnad för mat och logi tillkommer.
Kontakta kursledaren Veronica Grönte före din anmälan.

FRÅGOR?
Kontakta kursledaren Veronica Grönte, 073-901 21 25, veronica@forfattarskola.se eller SV;s verksamhetsutvecklare Marie Hammarin, 0380-57 56 03, marie.hammarin@sv.se.