Hälsa & välbefinnande

I studiecirkeln utgår vi från Dr Rangan Chatterjees bok Hälsobalansen. Boken bygger på de fyra hälsonycklarna Vila, Mat, Rörelse och Sömn. Enligt Dr Chatterjee så är grunden för en god hälsa att hitta balansen mellan de fyra nycklarna. I boken ger han förslag för varje hälsonyckel på saker som man kan göra för att förbättra sin hälsa och sitt välmående. Enkla och inspirerande tips som lätt blir till en daglig rutin!

BRA ATT VETA
Vi träffas varannan vecka. Vid varje tillfälle går vi igenom en hälsonyckel och diskuterar Dr Chatterjees olika råd och förslag. Fram till nästa träff så testar du de förslag som du tycker passar för dig.

Torsdagen den 19 september klockan 18.00-19.00: Inspirationsföreläsning och information om studiecirkeln.
Studiecirkeln startar vecka 39. Vi träffas klockan 16.30-18.45 följande tisdagar, 24/9, 8/10, 22/10 samt 5/11.

LEDARE
Kerstin Fransson, leg sjuksköterska och lic livsstilskonsult.

FRÅGOR?
Kontakta Studieförbundet Vuxenskolan: tel 0383–149 45
veronica.josefsson@sv.se