Hälsa & välbefinnande

I studiecirkeln utgår vi från Dr Rangan Chatterjees bok Hälsobalansen. Boken bygger på de fyra hälsonycklarna Vila, Mat, Rörelse och Sömn. Enligt Dr Chatterjee så är grunden för en god hälsa att hitta balansen mellan de fyra nycklarna. I boken ger han förslag för varje hälsonyckel på saker som man kan göra för att förbättra sin hälsa och sitt välmående. Enkla och inspirerande tips som lätt blir till en daglig rutin!


BRA ATT VETA
Vi träffas varannan vecka. Vid varje tillfälle går vi igenom en hälsonyckel och diskuterar Dr Chatterjees olika råd och förslag. Fram till nästa träff så testar du de förslag som du tycker passar för dig.
Vi har doftallergiker i gruppen, så var vänlig och använd inga doftande hygienartiklar.

LEDARE
Birgitta Ekenstierna är biomedicinsk analytiker och har arbetat inom alternativ medicin med inriktning på funktionsmedicin.

FRÅGOR
Kontakta Gunilla Borg, 0380-57 56 01, gunilla.borg@sv.se