Hantverk & konst

Vi väver tillsammans

BRA ATT VETA
Det är kostnadsfritt att delta.

FRÅGOR?
Kontakta: Lena Algeskär, Verksamhetsutvecklare, 0381-155 50
lena.algeskar@sv.se