Vi träffas varannan vecka och syr på våra handarbetesprojekt.

BRA ATT VETA
Ledaren kommer att vara med vid tre tillfällen under våren och hjälpa oss vidare i vårt arbete. Övriga tillfällen så jobbar vi på med våra projekt och hjälper varandra i gruppen
Varannan vecka.

LEDARE
Birgitte Gylling

FRÅGOR?
Kontakta: Cecilia Liljeblad, Verksamhetsutvecklare, 0381-155 50
cecilia.liljeblad@sv.se