Djur, natur & miljö

Kurs för dig som behöver tips och träning när det gäller hantering i olika situationer för din hund, ex kloklippning som är ett vanligt “problem”.
All denna träning gör vi på hundens villkor för den ska känna sig trygg i situationen. Vi kommer träna på hur du som ägare ska känna dig bekväm och trygg och få ett samarbete mellan dig och din hund. Allt bygger på tillit.