Hantverk & konst

Brinner du för hantverk och vill utöva ditt intresse tillsammans med andra? Vi utbyter tips och erfarenheter kring skapande m m utan formell kursledare.

Som deltagare får man själv påverka innehållet i studiecirkeln. Man kan jobba med sitt egna projekt eller arbeta tillsammans med olika teman.

MATERIAL
Ta med eget material.
SV kan erbjuda visst material till självkostnadspris.

BRA ATT VETA
Deltagaravgift 100 kr/termin

FRÅGOR?
Kontakta Mia Undfors, verksamhetsutvecklare, 0380-57 56 04, mia.undfors@sv.se