Hantverkscafé på dagtid

Hantverkscafé på dagtid

Hantverk

Vi vill gärna starta upp ett hantverkscafé på dagtid där man kan träffas och utbyta erfarenheter kring hantverk, skapande, livet och annat som känns angeläget. Som deltagare får man själv påverka innehållet i studiecirkeln.

Till träffarna kan man ta med eget material. SV erbjuder visst material som ingår i avgiften och också annat som kan köpas till.

Finns det intresse kommer träffarna rulla på hela terminen i SV-huset på Bäckgatan 4 B i Nässjö.

Vi kör igång så snart vi har fått in intresseanmälningar till en grupp. Meddela i anmälan om du föredrar för- eller eftermiddag och vilka av dagarna måndag, tisdag, onsdag eller torsdag som passar dig.

BRA ATT VETA
Kostnad 100 kr (deltagaravgift och materialavgift) för resten av terminen.

ANMÄLAN och FRÅGOR
Kontakta Mia Undfors, verksamhetsutvecklare, 0380-57 56 04, mia.undfors@sv.se