Hantverk & konst

Brinner du för hantverk och vill utöva ditt intresse tillsammans med andra? Vi utbyter tips och erfarenheter kring skapande m m utan formell kursledare.
Som deltagare får man själv påverka innehållet i studiecirkeln. Man kan jobba med sitt egna projekt eller arbeta tillsammans med olika teman.

Välkommen med anmälan, så startar vi när vi har en grupp.


MATERIAL
Ta med eget material.
SV har också visst material som kan användas samt material som kan erbjudas till självkostnadspris.

BRA ATT VETA
Vi träffas varannan vecka.

FRÅGOR?
Kontakta Mia Undfors, verksamhetsutvecklare, 0380-57 56 04, mia.undfors@sv.se