Har du koll på nätet? Föreläsning med Madeleine Wollnik Larsson, Attention

Har du koll på nätet? Föreläsning med Madeleine Wollnik Larsson, Attention

Visste du att unga med ADHD och Aspergers syndrom är oftare och längre på nätet än jämnåriga utan neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? Var tredje ung i åldern 13-16 år med ADHD och Aspergers syndrom har blivit mobbad på nätet eller via mobilen, men varannan har också fått en vän via nätet som de fortfarande har kontakt med! Attentions projekt Nätkoll arbetar för att stärka ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser så att de ska känna sig trygga på nätet. De ska känna till risker och möjligheter och kunna hitta egna strategier för hur de använder nätet på ett bra sätt. Här har vi samlat tips, fakta och information för dig som vill ha mer koll på nätet, oavsett om du är barn, ung, förälder eller lärare.

Var:
Studieförbundet Vuxenskolan, Huskvarnavägen 40

När:
Tisdagen den 13/3 13.00-15.00: Föreläsning ”Nätkoll” - Vilka möjligheter och risker finns det och hur stärker man unga för att de ska känna sig trygga på nätet?

Obs: sista anmälningdagen 6/3.