Samhälle

Vi är några föräldrar till barn som är hemmasittare som träffas för att diskutera hur kommunens skolor hanterar denna problematik. Är du intresserad av att vara med och kämpa för att förbättra hanteringen kring problematisk skolfrånvaro? Vi söker fler föräldrar och engagerat folk, från fler skolor så vi kan få en mer komplett bild av kommunens arbete kring dessa frågor. Välkomna att höra av er!


BRA ATT VETA
Ingen avgift.

FRÅGOR?
Kontaktperson Caroline Fornander, 070- 727 70 92, caroboije@yahoo.com
Övriga frågor, Mia Undfors, verksamhetsutvecklare, 0380-57 56 04, mia.undfors@sv.se