Historia & Konsthistoria


Kursen i historia är framflyttad p g a pandemin. Vi meddelar alla anmälda deltagare när vi kan starta upp igen.

Följ med på en medryckande resa genom grunddragen i den historiska utvecklingen i världen. Vi har börjat från forntiden, antiken och går framåt.

Thorvalds historiecirklar för SPF har varit fullbokade termin efter termin. Nu startar vi upp en ny cirkel där alla kan vara med.


FRÅGOR?
Kontakta Mia Undfors, verksamhetsutvecklare, 0380-575604, mia.undfors@sv.se