Historia & Konsthistoria


Kursen i historia är framflyttad p g a pandemin. Vi hoppas kunna starta våren 2021.

Följ med på en medryckande resa genom grunddragen i den historiska utvecklingen i världen. Vi har börjat från forntiden, antiken och går framåt.

Thorvalds historiecirklar för SPF har varit fullbokade termin efter termin. Nu startar vi upp en ny cirkel där alla kan vara med.


FRÅGOR?
Kontakta Mia Undfors, verksamhetsutvecklare, 0380-575604, mia.undfors@sv.se