Djur, natur & miljö

Hundkurs


Valp/Unghundskurs

för hundar från 5 månader – ca 9 månader

Kursens mål är att skapa god relation mellan hund och förare/familj, skapa en bra grund att jobba vidare på.
Vi kommer att träna hunden i olika sammanhang, teori och praktik varvas,
Inlärning, skötsel, lagar, regler, hundens språk, inkallning, stanna kvar, kontakt mm.6 tillfällen
Ledare: Marianne Blixt
Plats: Dannäs, Forsheda

Kursen är på måndagar 18.00 – 19.30

27 maj
3 juni
10 juni
17 juni
24 juni
1 juli

Hundtrixet för Bra Relationer mellan hund och människa.

Hundtrixet verkar för att samla hundägare och hundintresserade för en gemensam sak, skapa goda förutsättningar för hund och människor. Att delta i vår kursverksamhet ska vara inspirerande och givande. Det ska finnas ett ömsesidigt utbyte mellan coacher och deltagare.

Hundtrixet välkomnar alla hundägare, hundar och de som är intresserade av hundar att delta i våra aktiviteter och utvecklas tillsammans med oss.

Hundtrixet respekterar människors livssituationer och försöker forma verksamheten så den ska passa alla. Vi finns till för alla hundägare och vill tillvarata så mångas intresse som möjligt.

Inriktningen på den verksamhet vi bedriver kan skifta,men vi ger inte avkall på våra grundläggande värderingar.

Vi på Hundtrixet berättar om vår vision och vår värdegrund sam om hur vi arbetar och tar även tillvara deltagarnas kunskaper. Det finns möjlighet att utbilda sig till ledare hos oss.
Vi håller kontakt med deltagarna både under kurstiden och efter avslutad kurs.
Vi gläds över varandras framgångar i stort och smått.

Har du frågor så ta kontakt med Marianne 0732-001225