Hälsa & välbefinnande

Kursen ger råd och fakta för dig som är äldre om hur du når vården på ett lätt sätt. Övergripande mål med studiecirkeln är att motverka ohälsa och välja rätt vårdnivå vid sjukdom.

4 ggr | 0 kr | 14:00-16:15 | Start när kursen är fulltecknad
Ledare: Margareta Lindahl