Hälsa & välbefinnande

"Vi får lära oss väldigt mycket om hur vi skaffar oss saker men väldigt lite om hur vi
hanterar förändringar och förluster"
Sorg är en normal och naturlig känslomässig reaktion vid en förlust av något slag.


Vår cirkelledare Jenni är certifierad handledare i sorgebearbetning och har personlig erfarenhet av sorg och psykisk ohälsa.