Hälsa & välbefinnande


Hypnosterapi - En föreläsning som suddar bort myter!
Vad är det egentligen? Och vad kan det användas till?

En föreläsning om en mycket hälsofrämjande & kraftfull terapiform där vi skiljer på
begreppen ”scenhypnos” och hypnos som terapiform!

Vi lyfter fram de fördomsfulla och felaktiga bilder som finns och rätar ut frågetecken,
Som vi i stället ersätter med kunskap om hur du med hjälp av hypnosterapi kan jobba med:

• stressrelaterade sjukdomar
• utmattning/ depressioner
• nikotinavvänjning,
• fobier/rädslor
• viktminskning

LEDARE:
Linda Ohlquist, cert. Hypnosterapeut.

Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Huskvarnavägen 40
Tid: 19:00
När: 13 November

Välkommen till en kväll som kan öppna just dina ögon för något nytt och kraftfullt!