Pedagogik

Välkommen du som är från 5 och uppåt till en spännande sagostund. Sagopedagog Maria Axelsson berättar sagor på ett levande sätt. Du får gestalta det du tänker på efter sagans slut genom att måla, berätta eller gestalta sagoberättelsen i rörelseform. Här får var och en utrycka sig på sitt eget vis. Varmt välkommen till dig som älskar sagor!

LEDARE
Maria Axelsson som är utbildad sagopedagog

BRA ATT VETA: Vi träffas vid 6 tillfällen i höst.

FRÅGOR?
Tina Andréasson
Verksamhetsutvecklare
Mobil 072-0762280 | 0383-75 51 80 | E-post tina.andreasson@sv.se

SV Jönköpings län | Telefon 0383-149 45 | www.sv.se/jonkopinglan
Besöksadress Stationsgatan 5D, 574 31 Vetlanda


www.sv.se/vetlanda