Hälsa & välbefinnande

Inspirationsföreläsare är Kerstin Fransson och hon kommer att föreläsa och ge information om studiecirkeln - Hälsobalansen - fyra nycklar till ett bättre liv -

I studiecirkeln utgår vi från Dr Rangan Chatterjees bok "Hälsobalansen - fyra nycklar till ett bättre liv". Boken bygger på de fyra hälsonycklarna Vila, Mat, Rörelse och Sömn. Enligt Dr Chatterjee så är grunden för en god hälsa att hitta balansen mellan de fyra nycklarna. I boken ger han förslag för varje hälsonyckel på saker som man kan göra för att förbättra sin hälsa och sitt välmående. Enkla och inspirerande tips som lätt blir till en daglig rutin!

Rangan Chatterjee är en distriktsläkare i England som tröttnade på att skriva ut medicin och i stället började ordinera livsstilsråd som motion, vila och kostråd till sina patienter. Han har skrivit en bok om sitt arbetssätt ”Hälsobalansen – fyra nycklar till ett bättre liv”.

Studiecirkeln är varannan vecka med start v. 39. tisdagen 24/9 klockan 16.30-18.45. Vid varje tillfälle går vi igenom en hälsonyckel och diskuterar Dr Chatterjees olika råd och förslag. Fram till nästa träff så testar du de förslag som du tycker passar för dig.

Fri entré

Varmt Välkomna!

Föreläsare: Kerstin Fransson, leg sjuksköterska och lic livsstilskonsult.

FRÅGOR?
Kontakta Veronica Josefsson, verksamhetsutvecklare, 0383-75 51 82
veronica.josefsson@sv.se