Hälsa & välbefinnande

Träff 1 - 27 oktober kl. 13-16
Vi utgår från samtalskorten ”Livsmod, livsglädje, livsmening - När livet utmanar” och dess åtta olika existentiella teman. Vi samtalar om hur vi kan leda samtalsgrupper och provar att arbeta med samtalskorten i små grupper. Vi använder också ”Samtalskort Bilder - existentiella frågor”.
Innan träff två testar du på att leda grupp i det sammanhang du kommer ifrån eller i enskilt samtal.
Om du redan har samtalskorten har du med dem till kursen. Ange i noteringsfältet vid anmälan om du behöver en kortlek.

Träff 2 - 4 november kl. 15-16.30
Vi samtalar om salutogent och lösningsfokuserat ledarskap med en twist av compassionträning (att träna självmedkänsla och vilja ta beslut som är hjälpsamma för oss).

BRA ATT VETA:
Utbildningen körs via zoom. Länk skickas ut ett dagen innan. Det finns också möjlighet att nyttja SV:s lokaler på Huskvarnavägen 40. Ange i så fall detta i notering vid anmälan.

LEDARE:
Lena Bergquist är kommunikationsvetare, samtalsterapeut och teolog med inriktning på tros-och livsåskådningsfrågor samt religionspsykologi. Lena är en av skaparna av samtalskorten (tillsammans med Cecilia Melder). Korten används både av enskilda personer och i studiecirklar, självhjälpsgrupper inom skola, vård och omsorg samt i arbetsmarknadssatsningar.

ANMÄLAN FÖR KOMMUN/REGION/ORGANISATON
Kontakta Carin Lätth carin.latth@sv.se 0704-31 39 45
Ange person-och kontaktuppgifter samt faktureringsadress.