Hälsa & välbefinnande

Kursen börjar med ett kort föredrag om existentiell hälsa och samtalskorten, sedan fortsätter vi med att prova på att använda korten i grupp. Vi avslutar med samtal om salutogent ledarskap.
Utvärdering av grupper som arbetat med samtalskortens åtta dimensioner av existentiell hälsa visar att deltagarna får hjälp att sätta ord på sitt mående, att strukturera sina tankar och att rikta blicken framåt mot de möjligheter som väntar.

MATERIAL:
Samtalskort 100 kr. Handledning 50 kr.

BRA ATT VETA:
Fika ingår. Anmälan senast 4 april.

LEDARE:
Lena Bergquist är kommunikationsvetare, samtalsterapeut och teolog med inriktning på religionspsykologi. Lena är en av skaparna av samtalskorten (tillsammans med Cecilia Melder). Korten används både av enskilda personer och i studiecirklar, självhjälpsgrupper inom skola, vård och omsorg samt i arbetsmarknadssatsningar.

FRÅGOR?
Kontakta Christina Heldemark
036-290 64 43