Hälsa & välbefinnande

SHTA Hatha Yoga:
Denna form av yoga är den mest djupgående av ättlingar i yogan. Med integration av Hatha, Tantra och Ayurveda skapas största möjliga nytta för individen.
Liksom andra yogastilar finns det inga speciella Ishta-yoga positioner utan de flesta ställningar liknar de som förekommer i alla andra yogastilar. Du lär dig de traditionella Hatha-yoga positionerna, principerna, mantras, chakras, tantra och tekniker för att hitta balans med Ayurveda. Du lär dig hur man anpassar yogan utifrån dig och din kropp.

Den Yogan är ett perfekt verktyg om du vill utforska yogan lite djupare, och se hur du kan anpassa yogan efter dig som individ, samt få en mer holistisk (helhetssyn) erfarenhet av den.

Detta är en yogaform som passar utmärkt för att du ska slippa oroa dig för att behöva hänga på de andra i klassen, eftersom man utgår ifrån att anpassa yogan utefter varje individs fysiska, mentala och andliga behov och önskemål.
www.backintobalance.se


Annika Schenberg är internationellt utbildad Yogalärare inom ISHTA yogan sedan 2016. Hon är utbildad som
Yin-Yoga -lärare sedan 2014-15 och ISHTA Hatha Yogalärare sedan
2016.

Finns möjlighet att betala per gång till en kostnad på 120 kr.

Frågor och kontakt:
Bodil Nordgren, verksamhetsutvecklare, bodil.nordgren@sv.se, 0704-313928