Hälsa & välbefinnande

Enligt yogisk filosofi, och modern psykologi, finns tre typer av spänning som är ansvarig för plågor i det moderna livet; muskulär spänning, känslomässig spänning och mental spänning. Genom att praktisera Yin Yoga så kan dessa spänningar gradvis minskas. Yin Yoga en medveten yoga för vår fascia, där vi genom att sitta eller ligga i positioner länge inriktar oss på bindväven.
ISHTA YIN YOGA är ett mer individuell sätt att utföra Yin Yoga. Den härstammar mer från de sanna rötterna Raj asanas/meditativa asanas som utforskas i Hathayoga Pradipika men som även härstammar tillbaka från den ursprungliga vetenskapen om yoga och hur man kommer åt spänningar genom att arbeta från fascian till muskeln, från det subtila till det fysiska/konkreta.
ISHTA YIN YOGA är i sig en fantastisk yoga. Men den är också ett fantastiskt komplement till all träning. Lämpar sig särskilt väl för de som vill stärka core, hållning, höfter och ben.

Yogan är outstanding för exempelvis ryttare.

ANMÄLAN AV DELTAGARE UNDER 18 ÅR
Enligt svensk konsumentlagstiftning ska man vara 18 år för att anmäla sig till arrangemang på sv.se.
Fyll därför i målsmans personnummer och uppge sedan barnets fullständiga barn och personnummer i meddelandefältet.
SV behöver barnets fullständiga personnummer för att kunna bedriva folkbildningsverksamhet i Sverige.
Läs mer om Studieförbundet Vuxenskolans integritetspolicy och GDPR på vår hemsida www.sv.se/dataskydd

FÖRKUNSKAPER
Inga förkunskaper krävs.

LEDARE
Ledare: Annika Schenberg

Kursen erbjuds i samarbete med Frami Islandshästförening.

FRÅGOR?
Kontakta Emma Westerlind, emma.westerlind@sv.se