Hantverk & konst

Välkommen till vårt handarbetskafé! Både för dig med och utan tidigare erfarenhet. Vi utbyter idéer och tips över en kopp kaffe. Tag med ditt eget handarbete till SV:s lokal på Grenna Kulturgård.

BRA ATT VETA;
Vi träffas varannan vecka.