Hantverk & konst

För dig som är självgående, van att dreja och har kunskaper motsvarande flera terminer.

BRA ATT VETA
Deltagaravgift 60 kr/tillfälle faktureras vid terminens slut.
Kostnad för material tillkommer.

FRÅGOR?
Kontakta Mia Undfors, verksamhetsutvecklare, 0380-57 56 04, mia.undfors@sv.se